• +AC. Anti HIV Sida Tamizaje
  • +Hepatitis C
  • +VDRL
  • +Herpes I-II IgG, IgM
PRECIO:
$2,399